Thursday, November 1, 2007

French Map.

Ini adalah Frenchmap yang hanya menunjukan keberadaan Negara Siam dengan tidak merujuk kepada Jajahan Siam. Tidak mungkin Tanah Jawa di jajah oleh Siam kecuali Riau-Lingga memang pernah menjalinkan hubungan dengan Kerajaan Siam. Itupun ketika Raja-Lingga meminta perlindungan dari Raja Siam untuk melindunginya.