Thursday, November 1, 2007

Peta Ayuthaya.

Peta Ayuthaya.Kerajaan Ayuthaya membawa banyak kontraversi kerana dikatakan pernah di duduki oleh Kerajaan Islam Benua Siam. Salah satu peninggalan yang masih ada dan di dapati ada unsur-unsur binaan Parsi adalah Istana Narai. Pintu-pintu masuk di dalam Istana Narai ini di buat seperti kubah yang menyerupai binaan Parsi. Di Ayuthaya ini jugalah pernah berkembang kebudayaan Parsi dari Iran. Kerajaan Iran pernah menulis tentang hubungan perdagangan antara Siam-Parsi semasa zaman Ayuthaya.